Studentens lyckliga dagar

Om några veckor kommer landets studenter att stå och vråla "vi har tagit studenten, fy fan vad vi är bra"! Vad är det som är bra? Att ni nu lämnar 12 år av trygghet, för att gå de närmaste 45 åren i osäkerhet.

I skolan värld har Du rutiner vad gäller närvaro och tid, folk talar om vad Du ska göra, Du får ca 15 veckor ledigt per år även om Du inte alltid varit närvarande. Du kan vara sjuk kortare perioder utan att förlora studiemedlet och Du kan även vara frånvarande kortare tid utan att riskera förlora pengar och utan att bli utslängd från skolan.

I arbetslivet kommer Du att tvingas ha fasta rutiner vad gäller närvaro och tider beroende på jobb. Folk kommer att säga vad Du ska göra och när det ska vara klart. Du får 5 veckor ledigt på ett år förutsatt att Du HAR ett jobb. Är Du sjuk får Du 1 karens dag= inget betalt, därefter 80% av dagslönen under 1 vecka, och efter 7 dagar måste Du ha läkarintyg intyg. Är Du frånvarande utan orsak förlorar Du lön och Du riskerar även förlora jobbet. Du riskerar att bli uppsagd och gå ut i arbetslöshet!

Så du som tar studenten i vår! Tänk på det är nu allvaret börjar! Så vad säger man? kanske något i still med" Fy fan vad vi är bra". 

När misshandel skulle löna sig.

NEJ uppmuntrar inte till våld, utan försöker ta avstånd så långt som möjligt innan man tar till nävarna. När man läser Ricks Falkwings senste blogg post När maktstrukturerna utmanas gnisslar de , blir man rädd. För skoj skull sökte jag på misshandel och skadestånd.

Länk till brotts offer myndigheten Olika skadestånd :

Här är några exempel från sidan:

* 108. 15 000 kr - Slag och sparkar
En man misshandlades av ett antal ynglingar. Misshandeln inleddes med att en av ynglingarna tilldelade mannen ett knytnävsslag i ansiktet så att han föll till marken. Därefter tilldelade ynglingarna mannen ett flertal sparkar mot huvudet och kroppen samt slag mot magen när han låg ned. Sedan mannen lyckats resa sig upp tilldelade en av ynglingarna honom ett knytnävsslag så att han föll till marken och förlorade medvetandet. Misshandeln medförde smärta, huvudvärk, ömhet och svullnad. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen för kränkning till 15 000 kr. Dnr 4121/05

* 113. 20 000 kr - Järnrör m. m.
En man blev misshandlad av två män då han var på väg hem. Misshandeln bestod i att männen tilldelade honom slag med ett järnverktyg och ett järnrör. Slagen träffade på höger arm och på kroppen. När mannen hamnade på marken fortsatte männen att misshandla honom genom att de tilldelade honom sparkar och slog honom på kroppen med järnverktyget. Våldet medförde förutom smärta bl.a. en fraktur på höger arm. Tingsrätten dömde männen för grov misshandel och förpliktade dem att utge skadestånd till mannen med 20 000 kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning med samma belopp. Dnr 6477/05

* 121. 60 000 kr - Livshotande våld
En man misshandlades av två män. En av dem tilldelade honom ett kraftigt slag i ansiktet med ett okänt tillhygge varefter den andre slog honom upprepade gånger i huvudet och på kroppen med ett brännbollsträ. De två angriparna sparkade sedan den liggande mannen i huvudet och på kroppen. Misshandeln orsakade omfattande och svåra skador, som var livshotande. Tingsrätten dömde männen för brottet och förpliktade dem att solidariskt utge skadestånd till den angripne med 60 000 kr för kränkning. Hovrätten fastställde domen. Den skadelidande tillerkändes brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 4539/05

Nöjesindustrin kräver flera hundra tusen i skadestånd för att man spridit 1.01.01010101 till andra personer.
Man blir tvungen att betala  inom 10 dagar, man får inte veta att man är anklagad, man får ingen egen advokat som kan försvara min talan.

Om man skulle misshandla någon, får man till gång till advokat, veta om vad man står åtalad för. och du får en avbetalnings plan att betala av skadeståndet. Nu har jag bortsätt från eventuellt fängelsestraff, utan bara gått in på ersättning.

Åter igen uppmanar inte till våld. TA inte till våld. Skulle det dock komma en dag då man måste välja, vilket alternativ väljer du?

Industrins olika tillväga gångs sätt

När tillverkningsindustrin går dåligt, brukar företaget sätta sig ner och se över verksamheten.Det vet alla som jobbar inom tillverkningsindustrin. Man ser över vad man kan effektivisera, om det finns saker man kan förbättra, finns det något som man kan göra bättre än konkurrenterna? Som gör att kunden just väljer det här företaget!

När "nöjesindustrin" musik- och film bolagen går dåligt, så i stället för att göra som tillverkningsindustrin sätta sig ner och se över sin verksamhet och se: Hur kan vi förbättras och vad vill våra kunder ha? Betalar man istället dyra lobbyister som går till styrande politiker och gråter krokodiltårar över förlorade intäkter, beklagar sig över att man inte längre har kontroll över hur musik/film sprids, som man hade innan fildelning slog igenom!!

Man KRÄVER special-lagar för att bevara sin gamla modell som fungerat tidigare, innan internet och fildelning blivit så populärt. Därför antog den borgerliga Alliansen och socialdemokraterna den så kallade Pirat-jägar- lagen (IPRED) , som ger film/musik-industrin större befogenheter än polisen och säpo har i dag, rätten att gå till domstol och kräva ut uppgifter om vem som står bakom internetabonemanget som det antas fildelats i från utan att det finns brottsmisstanke som kan ge fängelse, för att sedan kunna skicka kravbrev där man hotar med stämning på flera hundra tusen kronor i civilrättligst mål för den skada man lidit !

Men om man i stället betalar in typ tiotusen kronor inom tio dagar, så släpper man åtalet! Tyvärr är det inte bara film/musik-industrin som kan komma dra nytta av den här IPRED lagen. Även religösa grupper som
scientologerna m.fl. som anser att deras upphovsrätt har blivit kränt då man laddat ner deras hemliga bibel kan skicka skadestånds krav.

Även porrfilms-industrin kan komma skicka sina krav om hot med stämning på flera hundratusen kronor för att man antar att ett specielt internetabonomang har laddat ner deras verk. Vilket hände ett äldre hetrosexuellt par i 70-åldern i england anklagades för att ha laddat ner bögporr filmen"army lovers". Vi behöver nya politiker som tänker klokt och intelligent själva och inte lyssnar på nöjeslobbyns köpta förespråkare ! Piratpartiet ställer upp till EU-valet.Rösta på detta "frihetsparti" den 7 juni!!