Vardagens gång

Tyvärr så har övervakning, loggning av dina mobil positioner blivit vardag för mängden folk. När det för några år sedan blev ramaskri, demonstrationer. så har det nu över gått i tystnad. folk klickar vidare när det kommer till övervankingen, för det är intressantare att se bilder på söta djur än åter höra att staten masslagrar alla dina digitala rörelser.